NAZWA TYP DATA
AO-000.DOC DOKUMENT 09/01/34
ESKALION-IVS.LOG LOG 09/01/35
AG-JACKSON.LOG LOG 09/01/35
DR-SAMSON.LOG LOG 09/01/35
BŁĄD. NULL NULL
ArcOS WERSJA 4.9.2
(c) ENTAC CORPORATION 1984.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.