NAZWA PLIKU TYP PLIKU DATA
Baza danych Tekstowy ██-██-██
Blue Book OS VERSION 4.1.06
(c) PROJEKT NIEBIESKA KSIĘGA.
TERMINAL-WĘZEŁ