╏ ╏ ╏ ╏ ╏ ╏ ╏ ╏ ╏ ╏ ╏ ╏ ╏ ╏ ╏ ╏ ╏ ╏ ╏

SERWIS INFORMACYJNY PIONU OCHRONNEGO
Każdy funkcjonariusz Pionu powinien być na bieżąco z ogólnodostępnymi nowinami.